Features

Plannen via werkschema's

Time-saving hack - sturen op uren - sneller plannen - tijd besparen met urenregistratie - planningssoftware 2.0 - planningstool 

Aapi lovers

favourite AAPI feature by Bar Henri

favourite AAPI feature by Bar Henri

Updates

Data Done Right

De witte kassa of geregistreerd kassasysteem (GKS) katapulteert ons naast de formele economie ook helemaal het digitale tijdperk in. Nu wordt de GKS nog teveel als controlemiddel bekeken, terwijl het een schat aan informatie bevat voor horeca-uitbaters.

Insights

Voorgerecht: data, hoofdgerecht: wijsheid, nagerecht: toekomst.

Encore

AAPI #Horeca

MINDER administratie, MEER tijd, passie én rendement.

Press

Bring a AAPI Friend !

Bring a AAPI Friend !

Download onze app