Features

AAPI TIME: op elk moment van de dag een correcte tijd-registratie & interpretatie

AAPI TIME is een vernuftig digitaal prikklok-systeem, waar elke werknemer als het ware op in- en uitklokt. Op zakelijk/business niveau worden deze tijdregistraties geregistreerd en geïnterpreteerd tegenover je overall planning, je contractuele arbeidsduur en de afwijkingen op de originele planning. 

Je loonberekening en interpretatie van de arbeidsduur & loonkost waren nog nooit zo simpel, snel én correct.

 

*****

CASE:  Arrest van het Arbeidshof van Brussel (22 mei 2020) 

'Een ontslagen werkneemster krijgt haar overuren uitbetaald, ook al kan ze die niet bewijzen.' 

Een arrest van het Europese Hof van Justitie stelde op 14 mei 2019 dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat de minimale rusttijden en de maximale arbeidsduur worden gerespecteerd.  Op 22 mei 2020 volgde een arrest van het Arbeidshof van Brussel: een ontslagen werkneemster krijgt haar overuren uitbetaald, ook al kan ze die niet bewijzen. De werkgever moet een objectief en betrouwbaar tijdsregistratiesysteem hebben, zo luidde het.

In België is tijdsregistratie alleen verplicht in twee gevallen: voor glijdende uurroosters en voor deeltijdse werknemers die afwijken van hun normale werkrooster. Het arrest van het arbeidshof leert dat ook zonder Belgische wetgeving de Europese regels moeten worden toegepast, maw dit arrest kan een precedent scheppen. Belangrijk is dat men in deze uitspraak de bewijslast bij de werkgever legt. Heb je geen objectief en betrouwbaar systeem om de arbeidsduur van je medewerkers op te volgen, dan zet je jezelf in een zwakkere positie als er discussie ontstaat. In deze concrete zaak kon de werkgever geen objectiveerbare opvolging van de arbeidstijd voorleggen. Daarom legde de rechtbank de bal bij hem, om aan te tonen dat de beweerde overuren niét gepresteerd waren. 

Betekent dit dat de prikklok voortaan verplicht is? 

Dat is nog onduidelijk, en moet geval per geval bekeken worden. Maar je doet er zeker goed aan om je arbeidsorganisatie door te lichten op dat vlak en in kaart te brengen hoe je medewerkers hier tegenover staan

Tijdsregistratie levert interessante data op die gebruikt kunnen worden om nieuwe inzichten te verwerven.                     

Niet alleen heb je dankzij tijdregistratiesoftware meteen de juiste gegevens voorhanden voor een foutloze loonverwerking, door tijd slimmer te gebruiken kan er een flinke optimalisatieslag gemaakt worden op het hele organisatieniveau. Hoeveel tijd is er nodig om de vooropgestelde doelen te halen? Waar en wanneer kunnen we bijsturen?  Een tijdregistratie kan een waardevolle aanvulling zijn op je bedrijfsvoering, want in de bedrijfswereld is de beschikbare tijd van grote waarde.

 

Bron: De Tijd - Werkgevers zonder 'prikklok' riskeren veroordeling

Download onze app

Boek onze gratis demo

Benieuwd hoe AAPI werkt?
Boek nu je gratis online demo!