Gebruikers AAPI lovend over het gebruik van de applicatie!


Bar Eduard

Olivier Van Dessel

Wij vinden het als horecaondernemers belangrijk dat we ons kunnen focussen op wat echt belangrijk is, namelijk de klant. Elke minuut dat we verliezen door administratie is een minuut te veel. Daarom willen we alles digitaliseren. Hierdoor kunnen we korter op de bal spelen. Als alles digitaal en met elkaar verbonden is, kunnen we niet alleen

makkelijker rapporteren naar de vennoten maar ook naar het (toekomstig) personeel.

We dienen niet meer alles bij te houden in excel files om daarna dat om te zetten naar grafieken. Dit doet AAPI voor ons. Wij willen ook weten hoe onze zaak er NU voorstaat en niet 2-3 maanden geleden. Om dan actie te ondernemen, ben je al te laat. Horeca is een sector waarin je meteen actie dient te ondernemen. Is er een probleem dan moet dat vandaag vastgesteld en bijgestuurd kunnen worden.

“AAPI is voor mij hét broodnodige dashboard”

Céleste Verhoeven

Story

Céleste Verhoeven

AAPI is voor mij het broodnodige dashboard dat ons als horeca ondernemers in staat stelt een overzicht te hebben op de kosten en baten van onze zaken, zodat we -indien nodig- snel kunnen schakelen en bijsturen. Ik ben zeer gecharmeerd door de openheid van AAPI, en dat het personeelsbeleid in al zijn aspecten binnen AAPI gekoppeld kan worden met tal van andere systemen zoals kassa, food-management, boekhouding en sociaal secretariaat. Het overzicht op één plaats is uniek. De communicatie met vaste en losse medewerkers loopt via de personeelsplanning van AAPI waardoor we ons kunnen focussen op het werk in plaats van de organisatie ervan.

Op termijn (enkele maanden en veel verder) stelt het verzamelen van gegevens ons in staat patronen te herkennen en via slimme sensoren waarschuwingen te creëren zodat we proactief kunnen ingrijpen. Dit alles geeft ons het nodige vertrouwen om ons verder te kunnen concentreren op de kern van de zaak, namelijk het uitbouwen van een fijne en rendabele horecazaak zonder dat we verdrinken in de administratieve rompslomp, en zonder dat we het overzicht verliezen tijdens de lange shiften.

“Tools zoals AAPI zijn een efficiënt middel om passie en kennis te kunnen combineren.”

Kim Fontaine

​De Burgerij


De snelheid waarmee personeel kan ingeschreven worden, de contracten beschikbaar zijn en de DIMONA’S automatisch worden verwerkt, zorgen voor een geruststellend gevoel en geeft de mogelijkheid om last-minute te corrigeren en aan te passen volgens de regels van de kunst.


Dankzij deze tijdswinst komt er tijd vrij om nog meer bezig te zijn met onze passie. Ook kan er nu meer tijd besteed worden om te controleren en vast te stellen wat de werkelijke evolutie is van ons beheer. Een juist zicht op de kosten en opbrengsten maakt je als zaakvoerder zekerder en geeft vertrouwen. Met deze kennis kan je toekomstgericht werken en je lange termijn visie ondersteunen op basis van “Facts & Figures”.


Australian Ice

Kim Fontaine

Wanneer je als bedrijf van verschillende entiteiten met verschillende type werknemers op verschillende locaties met verschillende type uurroosters een overzicht wilt behouden over je loonkost -dus ook over je rendement-, moet je beschikken over een digitaal platform dat je in real time alle verplichte en noodzakelijke info bezorgt. De loonkost is één van de belangrijkste pijlers in het huidig horeca-gebeuren, maar mag je niet fulltime van je core-job weghalen. Onze passie voor food en service, onze liefde voor onze klanten en voor het vak moeten doorslaggevend zijn, en tools zoals AAPI zijn een welgekomen, efficiënt middel om tot de juiste combinatie te komen tussen passie en kennis.

Oud Edegem

Maarten en Thomas Ceusters

AAPI zorgt voor een goed gevoel ... AAPI houdt me scherp en bundelt mijn grootse zorgen: personeelsbeheer, kostenanalyse en dagelijkse leiding in een notendop. Het is mijn dagelijkse wake-up call om een duidelijk en transparant beeld te krijgen van onze horecazaak over de belangrijkste kostenpijlers, verhoudingen en rendement. AAPI zorgt er voor dat ik zelf mijn MEP in de keuken kan uitvoeren en achter mijn potten en pannen kan staan, in plaats van al te veel uren aan mijn bureau te moeten zitten.

Het stimuleert ons personeel ook om mee te denken en vroeger te stoppen/later te beginnen, omdat ze weten dat we met 1 druk op de tablet een goed overzicht hebben van de dag of periode en ik hen hiermee ook kan confronteren.