Insights

Ook na Corona is AAPI meer dan een tussentijdse resultatenrekening voor uw bankier!

Dat Covid-19 een zware impact heeft op de economie, is een open deur intrappen. Wat deze impact concreet zal zijn, weet jammer genoeg nog niemand.

Wat wel pijnlijk duidelijk is geworden, is dat op economisch vlak de horeca- en hospitalitysector als eerste de gevolgen heeft gedragen ingevolge de sedert 13 maart jl. afgekondigde maatregelen.

Hoewel niemand in twijfel trekt dat de volksgezondheid primeert en de maatregelen verantwoord zijn, kan je niet om de economische gevolgen heen. De  gevolgen hiervan zullen zich nog even laten voelen...

 

Meten is weten

Ook in tijden van crisis, bewijst AAPI haar nut.

Nog steeds te veel ondernemers beoordelen hun onderneming op basis van hun resultatenrekening. Hoewel daar uiteraard niets mis mee is, en dit ook daadwerkelijk dient te gebeuren, dient in de realiteit te worden vastgesteld dat een (tussentijdse) resultatenrekening op zich onvoldoende informatie geeft om gericht en tijdig bij te sturen.

AAPI is daarbij een krachtig instrument dat real-time stilstaat bij de rendabiliteit, waardoor ‘on the spot’ onmiddellijk en gericht kan worden bijgestuurd, zonder dat u uw resultaten en de bespreking hiervan dient af te wachten.

Dat uw cijfers op het einde van dit jaar slechter zullen zijn dan verhoopt, is waarschijnlijk. Desalniettemin zal u op basis van het gebruik van AAPI de impact van Covid-19 precies kunnen inschatten, waardoor u niet enigszins onwetend gewoon moet hopen op een beter jaar ervan uitgaande dat we van een nieuwe zware gezondheidscrisis gespaard zullen blijven.

 

Maar er is meer

Niet enkel geeft AAPI u als ondernemer een correct inzicht in uw onderneming, maar ook de personen die u omringen waaronder bv. uw bankier.

Niet onwaarschijnlijk is dat u eerder naar externe financiering dient te grijpen dan verwacht. Aan de hand van AAPI zal u kunnen aantonen wat de reden is van uw financieringsnood, welke grootorde de vereiste overbrugging heeft, alsook wat uw afloscapaciteit is.

Ook wanneer u volgend jaar een (investerings)krediet zou willen aangaan, doch alleen maar slechte actuele resultaten kunt voorleggen (om de redenen u gekend), zal u met behulp van de data blootgelegd door AAPI de kans hebben toch de rendabiliteit van uw zaak aan te tonen.

 

Besluit

Niettegenstaande tijdens de ontwikkeling van AAPI niet werd stilgestaan bij het mogelijk uitbreken van een pandemie en totale lock down van de sector - iets wat zelfs begin dit jaar niemand had voorzien - dient vastgesteld dat ook in deze omstandigheden AAPI data blootlegt die meer dan ooit het verschil kunnen maken.

Download onze app

Boek onze gratis demo

Benieuwd hoe AAPI werkt?
Boek nu je gratis online demo!